Hakkımızda

  Çocuğun merak duygusunu uyandırarak öğrenmeye heyecan duyduğu; kavramlara ait görsellerin sene başında  çocuğa hazır olarak sunulmasının aksine yaşantılar eşliğinde öğrenme ortamlarında yerini aldığı eğitim anlayışını benimsemekte ve materyalleri de bu doğrultuda tasarlamaktayız. Merak duygusunu uyandıran eğitici materyaller ile akıl ve zeka gelişimini destekleyen okul öncesi etkinlikler ile öğrenmeye heyecan duyduğu; kavramlara ait görsellerin eğlenceli bir şekilde montessori araçları ile sunulan oyun ve etkinlikler Sınıf Rutinim içerisinde sunulmaktadır.Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2017-2018 eğitim öğretim yılında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe Öğretim Programı geliştirme çalışmaları kapsamında program geliştirme ekibiyle tasarlanan “ TTKB Dik Temel Abece Fontları’’ ilk okuma yazma öğretiminde kullanılmaya başlanmış olup, “Sınıf Rutinim” kutusunun içinde yer alan tüm materyallerde de bu yazı fontu kullanılmıştır. Bu bağlamda kavram görsellerinin yanı sıra çocuklara yazı farkındalığının kazandırılması amaçlanmıştır. “Sınıf Rutinim” kutusunun içerisinde yer alan materyallerin boyutları, çocukların göz hizasında yer alması gerektiğini görüşü esas alınarak özel ölçülerle tasarlanmış olup, kullanım esnasında bu hassasiyetin gözetilmesi de öğretmenlere tavsiye edilmektedir.

© 2023 by sinifrutinim. Proudly created with sinifrutinim.com