Çocukların kavramakta güçlük yaşadığı dün-bugün-yarın kavramları, ilgili çizimlerle somutlaştırılan kartlarla simgelenmektedir.
Haftanın yedi günden oluştuğunun da yer aldığı bu panoda uygun kutucuğa dün, bugün ve yarın kartları yapıştırılmaktadır. Gece görseli kartı dünü, gündüz görseli kartı bugünü, belirsizliği ifade eden çocuk görselinin bulunduğu kart ise yarını simgelemektedir.

 

“Dün okulda en çok hangi oyunu oynamaktan hoşlandın?, Sence bugün gözlemlemeye başladığımız deneyde yarın ne gibi değişiklikler yaşanacak?” vb. soruları bu panoyu çalışırken çocuklara yöneltebileceği gibi; çocuklar “Dün haftanın dördüncü günüydü, bugün besinci günü, yarın altıncı günü olacak” seklinde ifadelerle sıra bildiren sayı kavramına ulaşma sansını da elde edebilir.

 

Görselden örnek verilecek olursa pano şu şekilde çalışılabilir;

 (“Bugün Ayın Kaçı?” panosunun ve “Bugün Hava Nasıl?” panosunun çalışılmasının ardından bu panonun çalışılması tavsiye edilmektedir.)

Örnek görselde perşembe günü dün, cuma günü bugün, cumartesi günü ise yarındır.

 

“Bugün hangi renk gündü? Peki bugün haftanın kaçıncı günündeyiz?” vb. sorular yöneltilerek etkinlik olarak çocuğun montessori araçları ile  Sınıf Rutinim haftanın beşinci ve mavi renkli gününde olunduğu sonucuna ulaşması beklenmektedir. Ardından bugüne ait kart Cuma gününe asılır. “Dün hangi renk gündü?” sorusunun yanıtlanmasının ardından ise dün görseli Perşembe gününe asılır. “Yarın hangi renk gün olacak?” sorusunun yanıtıyla ise yarını simgeleyen kart cumartesi gününe asılır.

© 2023 by sinifrutinim. Proudly created with sinifrutinim.com